abac dugattyús kompresszor
 
abac.hu

ABAC Garanciakezelés


Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és ABAC gyártmányú készüléket vásárolt. Bízunk a készülék kifogástalan használatában. Amennyiben mégis rendellenességet tapasztal keresse vevőszolgálatunkat, mert a rendellenes üzemeletetésből eredő balesetekért felelősséget nem vállalunk.

Ön a jótállási igényét a vásárolt termékhez mellékelt jótállási jeggyel és az eredeti számlával vagy annak másolatával érvényesítheti, ezért kérjük, hogy ezen iratokat gondosan őrizze meg. Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni. A jótállási jegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. Kérjük olvassa el a jótállási jegy hátoldalán lévő információkat is.

Jótállási igény bejelentése előtt kérjük olvassa el a készülék mellé kapott használati és kezelési útmutatót!
Minden géphez mellékeljük a jótállási jegyet és a magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót. Ez tartalmazza a gyártó által kiadott "CE Megfelelőségi nyilatkozat"-ot valamint a munkavédelmi utasításokat, és a gyártó által megengedett beavatkozások körét. Amennyiben készülék hibája ez alapján sem szüntethető meg, keresse vevőszolgálatunkat:

Kapitár Kft
8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 59.
06 30/603 1596
szerviz@kapitarkft.hu

Az Ön által vásárolt termék gyártási és/vagy anyaghibából eredő meghibásodásokra a kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és annak mellékletében felsoroltak alapján 1 év jótállást kell biztosítani a vásárlás-, vagy az üzembe helyezés napjától kezdődően.

A vásárló köteles a hiba felfedezése után kifogását haladéktalanul közölni, a készüléket meghibásodás esetén a jótállási jegyen feltüntetett szervizbe beszállítani, vagy postán - ha a termék jellege indokolja, akkor törékenyként- elküldeni a jótállási jeggyel.
Utánvéttel feladott készüléket a szerviz nem tud átvenni! A rögzített bekötésű, valamint a 10 kg-nál súlyosabb, tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, akkor le- és felszereléséről, valamint az el -és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.  Természetesen, ha a visszajuttatást követően kiderül, garanciális feltételek alá eső problémáról van szó, akkor a forgalmazó utólag megtéríti a szállítás költségét.
Fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási ügyek intézését a közületi vásárlók esetében a Ptk. Erre vonatkozó előírásai alapján, egyébként pedig a 49/2003. (VII.30) GKM rendelet alapján intézzük. Eszerint például a garanciális javítás időtartamát illetően: „A forgalmazónak törekedni kell arra, hogy a javítást vagy cserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.”
Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül - rendeltetésszerű használat mellett -gyártási vagy anyaghibára visszavezethető okból meghibásodott, és a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza - a vevő kívánságára- azt azonos típusú vagy teljesítményű termékre kell cserélni.
A garancia nem érvényesíthető rendeltetés ellenes használat, átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.
Készülékhez magyar nyelvű használati utasítást mellékelünk. Kérjük, hogy a készüléket az abban foglalt célokra és a leírtak figyelembevételével használja. Az ettől eltérő használat (pl. iparszerű folyamatos használat), szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, erőszakos külső behatás, elemi kár, a készülék burkolatának illetéktelen megbontása esetén a garancia nem érvényesíthető. A nem eredeti gyári tartozékok, kenőanyagok használatából eredő meghibásodásért és esetleges balesetekért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Ezen túlmenően az adott gép a jótállását is elveszíti.
Nem tartoznak a jótállás körébe a karbantartások, a természetes elhasználódásra vagy karbantartás hiányára visszavezethető meghibásodások, törések (pl. javítókészlet csere, zsírozás, kábelsérülések, kábeltörés, légszűrő, forgó- kopó alkatrészek, ékszíjak).
A készülék nem megfelelő körülmények között történő tárolása fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő. Ez esetben a készüléket üzembe helyezése előtt át kell vizsgálni a biztonságos üzemeltetés érdekében. Az átvizsgálás költsége szintén nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a Veszprém megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

1+1 év, kiterjesztett garancia
Minden 2 fázisú, újonnan Techtomat illetve Kapitár Kft-től vásárolt kompresszor esetében lehetőség van 1+1 év garanciakiterjesztésre. A garancia feltétele a Kapitár Kompresszortechnika álta elvégzett időközi kötelező szerviz, illetve a külön (általunk rászerelet) üzemóraszámláló.


Dugattyús kompresszorok gyárilag előírt szervizciklusai:
dugattyús kompresszor karbantartás